Privacyrecht – Persoonsgegevens

Bescherming van privacy op het internet en de verschillende social media zijn veelbesproken onderwerpen. Per 25 mei 2918 is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) ingevoerd. Dit is een uitbreiding op de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) die sinds 1995 al geldig was. De AVG geeft particulieren uitgebreide bescherming tegen misbruik van persoonlijke gegevens. Tegen privacyschendingen kunnen betrokkenen opkomen.

Onder de AVG moeten bedrijven meer werk maken van onder meer beveiliging van de door hun gebruikte persoonsgegevens. Dat is geen sinecure, zeker niet voor kleinere en middelgrote ondernemingen. Reyneveld Advocatuur kan u helpen met het voldoen aan de AVG, zonder kostbare perfectie na te streven. Wat mag u nog wel en wat kunt u niet meer?

Reyneveld Advocatuur adviseert en helpt u.