Intellectueel Eigendom

Intellectueel Eigendom (IE) is een belangrijk specialisme van Reyneveld Advocatuur. De term IE dekt een scala aan rechten. Het gaat daarbij om:

  • auteursrecht
  • portretrecht
  • naburige rechten
  • merkenrecht
  • handelsnamenrecht
  • databankenrecht
  • tekeningen- en modellenrecht
  • octrooirecht
  • chipsrecht
  • kwekersrecht

Dergelijke rechten kunnen net als andere eigendommen verkregen, gexploiteerd en overgedragen worden. Kenmerk van deze intellectuele rechten is dat het gaat om dynamisch veranderende wetgeving, vooral ingegeven door de invloed van Europese wetgeving. Het is dus zaak om bij te blijven!

Ideeen en ontdekkingen worden niet beschermd door intellectuele rechten. Het idee om een telecommunicatie sateliet in een baan rond de aarde te brengen, mag door iedereen worden nagevolgd. Alleen de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het idee, is te beschermen. In het geval van de sateliet door octrooi (Engels: patent) op uitvindingen te nemen. Ontdekkingen, zoals bijvoorbeeld de ontdekking van de samenstelling van DNA, komen eveneens geen bescherming toe. Bedenkt u zich bijvoorbeeld dat het DNA al bestond, voordat het ontdekt werd. Een ontdekking is dus geen uitvinding.

Overeenkomsten op het gebied van exploitatie (licenties) en overdracht van intellectuele rechten is veel te doen. Van groot belang is dat dergelijke overeenkomsten juridisch correct opgesteld worden. Reyneveld Advocatuur kan u daarbij uitstekend van dienst zijn.