Internetrecht

Internetrecht wordt meestal gezien als een verzameling van juridische kwesties die met het internet te maken hebben. In het algemeen geldt dat de normale rechtsregels van toepassing zijn op het internet. Soms echter zijn er afwijkingen, bijvoorbeeld op het gebied van consumentenrecht bij de aanschaf van producten via het internet. Omdat consumenten het product niet voor de koop kunnen bekijken of vasthouden, is het wettelijke recht om binnen 7 dagen na aanschaf de koop ongedaan te maken. Webwinkels dienen daar rekening mee te houden in bijvoorbeeld hun algemen voorwaarden.

Smaad en laster kunnen via het internet snel en breed verspreid worden.¬†Dergelijke vormen van ‘naming and shaming’ kunnen een grote impact hebben, hetgeen juridisch meegewogen kan worden. Auteursrechtinbreuken via internet zijn schering en inslag. Inbreukmakers menen vaak dat alles wat op het internet gevonden kan worden, gebruikt mag worden. Echter afbeeldingen, teksten, filmclips en dergelijke zijn normaliter auteursrechtelijk beschermd. Kopieren daarvan is dus inbreukmakend.

Bescherming van privacy op het internet en meer specifiek social media is een veelbesproken onderwerp. Tegen privacyschendingen kunt u opkomen, Reyneveld Advocatuur adviseert u.